Síla mění prostor

Aktuality

I/55 Přerov - průtah 1. etapa demolice

13.08.2019

Společnost PB SCOM s.r.o., začala s bouráním v rámci akce: I/55 Přerov - průtah 1. etapa demolice. Postupně dojde k demolici domů na Škodově ulici, Komenského ulici a následně na ulici Kramářova Dalším předmětem akce jsou stavební úpravy spočívající ve statickém zajištění všech sousedních štítových stěn pomocí prvků helikální výztuže tzv. princip silového šití a také stavební úpravy dotčených štítových stěn včetně provedení zateplovacího systému. Veškeré práce by měly být dokončeny do konce letošního roku.

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective