pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

>> PBSCOM s.r.o. \ Demoliční práce


 

Demoliční práce

Naše společnost PB SCOM s.r.o. se specializuje na realizaci demoličních prací, přesněji:

demolice těžkou mechanizací nadzemních i podzemních objektů všech druhů konstrukcí

řezání betonových konstrukcí

trhací práce

demolice postupným rozebíráním

drcení a třídění odpadů

přemístění a uložení odpadů