pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

>> PBSCOM s.r.o. \ Dopravní stavby


 

Dopravní stavby

Naše společnost PB SCOM s.r.o. se specializuje na realizaci dopravních staveb, přesněji:

výstavby objektů dálnic

výstavby objektů silnic

výstavby objektů komunikací

výstavby objektů parkovacích ploch