pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

>> PBSCOM s.r.o. \ Ekologické stavby


 

Ekologické stavby

Naše společnost PB SCOM s.r.o. se specializuje na realizaci ekologických staveb, přesněji:

rekultivace skládek komunálního odpadu

provádění sanací starých skládkových zátěží

likvidace kontaminovaných a nebezpečných látek