pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

>> PBSCOM s.r.o. \ Inženýrské stavby


 

Inženýrské stavby

Naše společnost PB SCOM s.r.o. se specializuje na realizaci inženýrských staveb, přesněji:

zhotovování vodovodních a kanalizačních řádů

pokládka kabelů pro elektrické i telefonní vedení