pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice
>> PBSCOM s.r.o. \ Kontakty

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Jiří Pavlištík
Ředitel a jednatel společnosti
email: pavlistik@pbscom.cz

EKONOMICKÝ ÚSEK A ÚSEK MJE

Martina Zámorská Monika Hadašová
Hlavní účetní, ekonom Účetní a mzdová účetní

mob.: 775 705 546 mob.: 774 726 746

email: dm@pbscom.cz email: hadasova@pbscom.cz


OBCHODNĚ TECHNICKÝ ÚSEK

Ing. Lukáš Soviar Jana Mužíková
Jakub Pavlištík
Vedoucí OTU
Admin. pracovnice pro OTÚ Příprava výroby, marketing
mob.: 774 726 747
email: muzikova@pbscom.cz
mob: 775 711 941
email:soviar@pbscom.cz

email:pavlistik.jakub@pbscom.cz

DISPEČINK, SERVIS

Vladimír Klech Radek Skříčil
Hlavní dispečer Vedoucí dílen, servis
mob.: mob: 775 700 380 mob.: 775 705 549
email: klech@pbscom.cz email: dispecink@pbscom.cz

DEMOLICE A HTÚ

Roman Tureček
Miroslav Jiříček
Tomáš Smolec
Jiří Rapacz
Vedoucí ús. demolice a HTÚ Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí
mob.: 775 705 542 mob.: 778 711 179
mob: 770 147 249
email: turecek@pbscom.cz

email: smolec@pbscom.cz
email:rapacz@pbscom.cz

DOPRAVNÍ STAVBY, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Marek Kapoun
Ing. Roman Suchánek
Petr Hurta
Vedoucí výroby Stavbyvedoucí Mistr
mob: 724 590 910 mob.: 773797 836
mob: 778 529 800
email: kapoun@pbscom.cz email: suchanek@pbscom.cz
email: hurta@pbscom.cz

ZÁSTUPCE PRO NEBEZPEČNÉ ODPADY

Martina Zámorská Ing. Martina Skipalová
Manažer jakosti a environmentu
mob.: 775 705 546 mob.: 606 556 162
email: dm@pbscom.cz email: skipalova.m@seznam.cz

SKLADY

Radek Skříčil
mob.: 775 705 549
email: dispecink@pbscom.cz

POBOČKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Ing. Tomáš Zapletal Milena Majerová Ing. Jaromír Dybal
Vedoucí pobočky Vedoucí oddělení kalkulací Vedoucí oddělení projekce
778 736 477
email: zapletal@pbscom.cz email: majerova@pbscom.cz email: dybal@pbscom.cz