pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

>> PBSCOM s.r.o. \ Profil společnosti


 

Profil společnosti

Naše společnost PB SCOM s.r.o. provádí dopravní stavby, inženýrské stavby, vodní a ekologické stavby, speciální demoliční práce na základě smlouvy o dílo. To vše díky zkušenému týmu odborníků. Disponujeme vysoce moderním parkem stavebních strojů, renomovaných světových výrobců. Tyto stroje jsou také vybaveny řídícími laserovými a ultrazvukovými systémy. V dopravě používáme tří a čtyřnápravová nákladní vozidla osvědčené značky Tatra.

Dopravní stavby

výstavby objektů dálnic, silnic, komunikací a parkovacích ploch

Inženýrské stavby

zhotovování vodovodních a kanalizačních řádů
pokládka kabelů pro elektrické i telefonní vedení

Vodní stavby

úprava vodních toků
čistění koryt řek
zhotovování splavů a skluzů
zhotovování splavů a skluzů

Ekologické stavby

rekultivace skládek komunálního odpadu
provádění sanací starých skládkových zátěží
likvidace kontaminovaných a nebezpečných látek

Speciální demoliční práce

demolice těžkou mechanizací nadzemních i podzemních objektů všech druhů konstrukcí
řezání betonových konstrukcí
trhací práce
demolice postupným rozebíráním
drcení a třídění odpadů
přemístění a uložení odpadů

Prioritou firmy je kvalitně odvedená práce, zárukou špičkový strojový park a vyškolený tým odborníků s jednoznačným cílem - nadmíru spokojený zákazník.