pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice
>> PBSCOM s.r.o. \ Reference

 

Reference

Název projektu Investor
Odbahnění rybníka Marvánek s vytvořením litorálního pásma Město Říčany
Ukončeno
Název projektu Investor
Odstranění bytového domu ul. Budišovská, č.p. 254, Vítkov, nová pěší komunikace Město Vítkov
Ukončeno
Název projektu Investor
Demolice objektů za místním nádražím a objektu Agitačního střediska v Kolářových sadech
Statutární město Prostějov
Ukončeno
Název projektu Investor
Skrývka ornice - I/11 Oldřichovice - Bystřice MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE
Ukončeno
Název projektu Investor
LC Bílý Kříž STRABAG a.s.
Ukončeno
Název projektu Investor
Revitalizace Prudník, km 0,000 - 4,600 Povodí Odry, státní podnik
Ukončeno
Název projektu Investor
Dudkovo jezero - revitalizace rybníka v obci Oskořínek
Obec Oskořínek
Ukončeno
Název projektu Investor
Dostavba areálu KERASERVIS III. etapa
PRESBETON Nova, s.r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
Výstavba parkoviště v areálu SSI SCHÄFER s.r.o.
SSI Schäfer s.r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
Zpevněná plocha v areálu f. Presbeton v Lužci n. Vltavou
PPRESBETON Nova, s.r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
Most ev.č. 44932-2A, Držovice
SDS EXMOST spol. s r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
Pronájem strojů Břeclav
FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.
Ukončeno
Název projektu Investor
Odstranění ubytovny č.p. 850 a č.p. 933Křižíkova, Nový Bor
Město Nový Bor
Ukončeno
Název projektu Investor
Oprava místní komunikace v obci Rakov - Na Doubravce
Obec Rakov
Ukončeno
Název projektu Investor
Oprava kanalizace Rakov
Obec Rakov
Ukončeno
Název projektu Investor
Odstranění stavby UKV - ČDV
DIAMO, státní podnik
Ukončeno
Název projektu Investor
Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín
Město Kojetín
Ukončeno
Název projektu Investor
CEMENT HRANICE, a.s.
CEMENT Hranice a.s.
Ukončeno
Název projektu Investor
4211 - III/437 Most ev.č. 437-007, Skoky - demolice
SDS EXMOST spol. s r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
Žst. Český Těšín demolice budovy elektrodílen
METROSTAV a.s. - divize 4
Ukončeno
Název projektu Investor
Lovochemie II. - Ekologizace energetického zdroje 
- úspory energií (Turbína)
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Ukončeno
Název projektu Investor
Lovochemie III. - Ekologizace energetického zdroje 
- úspory energií (Turbína)- pažení a mikropiloty
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Ukončeno
Název projektu Investor
Obnova retenční nádrže Ryžoviště
KARETA s.r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
Rekonstrukce mostu ev.č. 4747-2 přes trať ČD 
- bývalou KBD v obci Orlová-bourací práce
METROSTAV a.s. - divize 4
Ukončeno
Název projektu Investor
I/46 Vlachov-Rájec (polní cesty)
IDS-Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc
Ukončeno
Název projektu Investor
Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí, 
včetně mostů ev.č. 01148-4, 01148-5
EUROVIA CS, a.s. 
Odštěpný závod oblast Morava
Ukončeno
Název projektu Investor
Rozšíření stávající haly H7 o přístřešek 
v areálu SSI Schäfer v Hranicích
IDE stavby a.s.
Ukončeno
Název projektu Investor
DSO 03.13 Strojovna - základ TG - zhotovení ražených pilot
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Ukončeno
Název projektu Investor
DSO 03.12 Strojovna - horní stavba - bourací práce
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Ukončeno
Název projektu Investor
Demolice přístřešku u haly H7
SSI Schäfer s.r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
II/355 - Hlinsko - Dřeveš - demolice + zemní práce
OHL ŽS, a.s. - pobočka Brno
Ukončeno
Název projektu Investor
Demolice trafostanice v SSI Schafer
SSI Schäfer s.r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
SSI Schafer - Oprava oplocení
SSI Schäfer s.r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
Stavební úpravy ploch v areálu SSI SCHÄFER
SSI Schäfer s.r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
Demolice nepotřebných objektů ve vojenských areálech 
regionu Brno - Demolice Vícenice
Česká republika
Ministerstvo obrany
Ukončeno
Název projektu Investor
Levobřežní ochranná hráz odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi
předcházení škodám způsobeným chráněným živočichem
HOCHTIEF CZ a.s.
Ukončeno
Název projektu Investor
Skladování tuhých alternativních paliv CEMENT Hranice - ZP
PEEM, spol. s r.o.
Ukončeno
Název projektu Investor
Mota-Engil - hodinové nájmy
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE 
Česká republika, a.s.
Ukončeno
Stránka 123 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9