pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice
>> PBSCOM s.r.o. \ Reference Rok: Investor:

 

Reference

Název projektu Investor
Silnice II/150 Čechy, Domaželice - obchvat FIRESTA - Fišer, rekonstrukce a stavby, a.s.

Název projektu Investor
Silnice I/11 Mokré Lazce . Hranice okresů Opava FIRESTA - Fišer, rekonstrukce a stavby, a.s.

Název projektu Investor
Dolanský potok, Dolany - Nové Sady, oprava toku, nánosy Povodí Moravy, s.p.

Název projektu Investor
Troubka, Zážíčí - těžba nánosů, zkapacitnění toku Povodí Moravy, s.p.

Název projektu Investor
Odstranění pozemních staveb v bývalém areálu vojenského útvaru Sokolnice Obec Sokolnice

Název projektu Investor
PDC VD Plumlov - Rekonstrukce návodního líce a koruny hráze IMOS Brno, a.s.

Název projektu Investor
LC Moravský Karlov - Sv.Trojice Lesy České republiky, s.p.

Název projektu Investor
Dálnice D47, stavba 47091/2 Hrušov - Bohumín úsek v km 159,6 PSVS a.s.

Název projektu Investor
Zpevněné plochy v ostravě - Vratimově Železo Hranice s.r.o.

Název projektu Investor
Silnice I/47 obchvat Lipník nad Bečvou PSVS a.s.

Název projektu Investor
Obchvat Horní Moštěnice STRABAG a.s.

Název projektu Investor
Most v km 0,88- silnice I/47 Obchvat Lipníka nad Bečvou FIRESTA - Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.

Název projektu Investor
Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 1. etapa Swietelsky stavební s.r.o.

Název projektu Investor
Elektrizace trťového úseku vč.PEÚ žst.Ostrava FIRESTA - Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.

Název projektu Investor
Provedení skrývek ornice a meliorace - Lešná. STRABAG a.s.

Název projektu Investor
Regenerace historického jádra města Hranice - 1.etapa STRABAG a.s.

Název projektu Investor
III/04720 Přerov - Most u elektrárny event.č.04720-1 FIRESTA - Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.

Název projektu Investor
Most event.č.57-071 přes řeku Vssetínská Bečva ŘSD

Název projektu Investor
Výstavba nové pecní haly Tondach Hranice IMOS Brno, a.s.

Název projektu Investor
Demolice stávajícího mostu v obci Dolany REPONT s.r.o.

Název projektu Investor
III/04720 Přerov - Most u elektrárny event.č.04720-1 - VYČIŠTĚNÍ DNA ŘEKY BEČVY FIRESTA - Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.

Název projektu Investor
Oprava mostu event.č.396-005 přes Rokytnou u obce Vemyslice FIRESTA - Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.

Stránka 123 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9