pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice
>> PBSCOM s.r.o. \ Reference Rok: Investor:

 

Reference

Název projektu Investor
Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I.etapa -
Oprava komunikace
D.I.S. spol. s r.o.

Název projektu Investor
Prodejní, servisní a skladové středisko - Starý Jičín - komunikace a
inženýrské sítě
Univerzální stavební, a.s.

Název projektu Investor
Moravian science centre Brno (MSCB)
Zlínstav, a.s.

Název projektu Investor
Bělotín - krajinotvorná a protipovodňová opatření
Obec Bělotín

Název projektu Investor
Rekonstrukce komunikací ulic K. Svolinovského, Kpt. O. Jaroše a C. Boudy v
Prostějově
Statutární město Prostějov

Název projektu Investor
Dolanský potok, Dolany - Nové Sady, oprava toku, nánosy
Povodí Moravy, s.p.

Název projektu Investor
Troubka, Zážíčí - těžba nánosů, zkapacitnění toku
Povodí Moravy, s.p.

Název projektu Investor
Odstranění pozemních staveb v bývalém areálu vojenského útvaru Sokolnice
Obec Sokolnice

Stránka 123 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9