pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

>> PBSCOM s.r.o. \ Řídící systémy


 

Řídící systémy

Naše společnost pro přesnou práci používá :
U graderů používáme ultrazvukové nivelace TOPCON, rotační laserové nivelace TOPCON.
U dozérů rotační laserovou nivelaci TOPCON, 3D nivelační systém s technologií GPS
Pro sledování strojů a jejich výkonů naše společnost používá technologie GPS/GSM
Pro výstavbu inženýrských sítí používáme potrubní lasery TOPCON