pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

>> PBSCOM s.r.o. \ Vodní stavby


 

Vodní stavby

Naše společnost PB SCOM s.r.o. se specializuje na realizaci vodních staveb, přesněji:

úprava vodních toků

čistění koryt řek

zhotovování splavů a skluzů

revitalizace rybníků