pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

>> PBSCOM s.r.o. \ Aktuality \ Aktualita - Revitalizace Dudkova jezera


webdesign 24.3.2013

Revitalizace Dudkova jezera

Popis:

Dne 15.3.2015 byla dokončena a předána stavba „DUDKOVO JEZERO, REVITALIZACE RYBNÍKA V OBCI OSKOŘÍNEK“, která zahrnovala odbahnění rybníka, opravu požeráku a odběrného objektu, vybudování litorální zóny a ostrova štěrkopískového typu. Dále také úpravu sklonu břehů a jejich obložení lomovým kamenem. Realizace daných opatření znamená významný kladný zásah do ekosystému Dudkova jezera, jež bude mít dopad na jejich rostlinná i živočišná společenstva.

Dílo bylo financováno ze zdrojů EU – Operační program životního prostředí.

Základní informace:

  • Název projektu: Dudkovo jezero, revitalizace rybníka v obci Oskořínek
  • Investor: Obec Oskořínek
  • Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
  • Termín výstavby: 10/2014-03/2014
  • Cena díla: 1,45 mil. Kč bez DPH

 

>>fotogalerie průběhu revitalizace<<