pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

>> PBSCOM s.r.o. \ Aktuality \ Aktualita - Odbahnění rybníka Marvánek


webdesign 10.9.2015

Odbahnění rybníka Marvánek s vytvořením litorálního pásma

Popis:

Dne 21.8.2015 byla dokončena a předána stavba „ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA MARVÁNEK S VYTVOŘENÍM LITORÁLNÍHO PÁSMA“, která zahrnovala:

 • odbahnění rybníka Marvánek
 • vytvoření litorálního pásma
 • rekonstrukce výpustného zařízení
 • vybudování loviště
 • oprava a vybudování nového břehového opevnění
 • vytvoření pláže

Základní informace:

 • Název projektu: Odbahnění rybníka Marvánek s vytvořením litorálního pásma
 • Investor: Město Říčany
 • Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
 • Termín výstavby: 9/2014-08/2015
 • Cena díla: 8,60 mil. Kč bez DPH
Revitalizace Marvanek Revitalizace Marvanek Revitalizace Marvanek