pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

>> PBSCOM s.r.o. \ Aktuality \ Aktualita - Revitalizace Prudnik


webdesign 24.3.2013

Revitalizace Prudnik, km 0,000 - 4,6000

Popis:

která zahrnovala provádění:

 • říčních výhonů
 • srubových stěn
 • sanací nátrží
 • tůní pro obojživelníky
 • odstranění podélných opevnění
 • kácení a výsadbu zeleně
Dílo bylo financováno ze zdrojů EU – Operační program životního prostředí.

Základní informace:

 • Název projektu: Revitalizace Prudnik, KM 0,000 – 4,600
 • Investor: Povodí Odry, státní podnik
 • Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
 • Termín výstavby: 03/2014-03/2015
 • Cena díla: 2,10 mil. Kč bez DPH
Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik
Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik
Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik
Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik
Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik
Revitalizace Prudnik Revitalizace Prudnik