Síla mění prostor

Reference

Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř.km - 0,00-4,00

Povodí Labe, s.p

Společnost PB SCOM s.r.o., provedla kompletní realizaci díla s názvem Černilovský potok, Ruse-Skalice, odstranění nánosu,oprava dlažeb ř.km 0,00 -4,00.

Realizace obsahovala  odstranění nánosů o celkové kubatuře 5 000 M3 a znovu opevnění lomovým kamanem v celé délce toku tj. 4 km na obou březích.

Veškeré práce byly provedeny v termínu a předepsané kvalitě ke spokojenosti investora.

 

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective