Síla mění prostor

Reference

Demolice objektu Sokolská Třída 2641/62

Statutární město Ostrava

Společnost PB SCOM s.r.o. provedla kompletní demolici budovy interní kliniky sídlící s urgentním příjmem Fakultní nemocnice Olomouc.

Realizace obsahovala kompletní demolici čtyř nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží včetně odstranění základů v celém půdorysu budovy.

Součásti realizace bylo provedení chodníkového tělesa o délce 150 metrů napříč odstraněnou budovou.

Všechny vzniklé odpady byly odstraněny dle platné legislativy.

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective