Síla mění prostor

Reference

Vodní nádrž Hrabišín - rekonstrukce a odbahnění

Povodí Moravy, s.p.

PB SCOM s.r.o., jako generální dodavatel provedl dílo s názvem ,,Vodní nádrž Hrabišín - rekonstrukce a odbahnění"

Obnova nádrže spočívala v odtěžení 7 400 m3 sedimentů a komplexní rekonstrukci návodního líce hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a drenážního systému.
 
Na všech površích stávajících objektů jsme provedli sanace a současně s tím jsme provedli i tlakovou injektáž trhlin v konstrukcích za účelem zamezení průsaku vody
2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective