Síla mění prostor

služby

Ekologické stavby

  • Rekultivace skládek komunálního odpadu
  • Provádění sanací starých skládkových zátěží

Významné reference

  • OSJ Slovácko s.r.o.

    Rekultivace skládky odpadu Reson
  • PSS, s.r.o.

    Rekultivace skládky Žeravice
2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective