Síla mění prostor

Reference

Obnovení stávající vodní nádrže Borotín

Povodí Moravy, s.p.

PB SCOM s.r.o. jako generální dodavatel dokončil obnovení stávající vodní nádrže Borotín v k.ú. u Boskovic.

Předmětem celého díla byla rekonstrukce hráze, doplnění a opevnění návodního líce s urovnáním koruny hráze včetně rekonstrukce výpustného zařízení a obnovení bezpečnostního přelivu.

Touto rekonstrukcí došlo k významnému posílení biodiverzity.

Nádrž v této krajině představuje významný prvek ekologické stability s cílem posílení retence vody v přilehlé lokalitě.

V neposlední řadě se zvýšila estetická přitažlivost celé okolní krajiny.

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective