Síla mění prostor

Reference

VN Smolenská - težba nánosů a oprava VD - stavební objekty SO 02, SO 03

Povodí Moravy s.p., Brno

Společnost PB SCOM s.r.o., zrealizoval jakožto generální dodavatel dílo s názvem ,,VN Smolenská - těžba nánosů a oprava VD, stavební objekty SO02, SO03".

Předmětem bylo zhotovení stavby spočívající v opravě spodní výpusti, bezpečnostního přelivu, oprava opevnění a odtěžení sedimentu včetně zhotovení lávky se zábradlím.

Tyto práce byly provedeny týmem odborných pracovníků se specializací na tento druh činnosti.

Stavba byla provedena dle technologických postupů a potřebné techniky ve vlastnictví PB SCOM s.r.o.

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective