Síla mění prostor

Reference

Účelová komunikace pro Cement Hranice a.s.

CEMENT HRANICE A.S.

Nová komunikace nově slouží jako komunikační propojení mezi jihovýchodním okrajem lokality U kostelíčka s obytnou zástavbou obce Hluzov.

Komunikace vznikla na nové pláni. Byla provedena ze štěrkového povrchu a na závěr byl vytvořen zavřený penetrační makadam s uzavíracím nátěrem.

Zbývající rozsah stavby tvořily osazení žlabu v celé délce komunikace včetně zřízení propustku s kamennou dlažbou. Veškeré práce byly provedeny v termínu a požadované kvalitě ke spokojenosti investora.

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective