Síla mění prostor

Vybrané reference

Cement Hranice a.s.

Účelová komunikace pro Cement Hranice a.s.

2018

Nová komunikace nově slouží jako komunikační propojení mezi jihovýchodním okrajem lokality U kostelíčka s obytnou zástavbou obce Hluzov. Komunikace vznikla na nové pláni. Byla provedena ze štěrkového povrchu a na závěr byl vytvořen zavřený penetrační makadam s uzavíracím nátěrem. Zbývající rozsah stavby tvořily osazení žlabu v celé délce komunikace včetně zřízení propustku s kamennou dlažbou. Veškeré práce byly provedeny v termínu a požadované kvalitě ke spokojenosti investora.
uploads/cement-hranice/IMG_1227.JPGuploads/cement-hranice/IMG_1233.JPGuploads/cement-hranice/IMG_1235.JPGuploads/cement-hranice/IMG_1237.JPG
2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective