Síla mění prostor

Vybrané reference

Demolice administrativní budovy u věže 1.

Demolice objektu ve vlastnictví Českých drah, a.s.

2019

Na začátku letošního roku jsme realizovali demolici objektu ve vlastnictví Českých drah, a.s. Stavba se nacházela v blízkosti železniční trati a trakčního vedení v ochranném pásmu. Díky dlouholetým zkušenostem byly práce provedeny včas i s velkým ohledem na bezpečnost práce během prací. Demolice této stavby byla provedena s použitím potřebné demoliční techniky CAT 345 a moderních technologických postupů s potřebným příslušenstvím. V rámci demolice byly provedeny odvozy sutě na příslušnou skládku a následné úpravy terénu dle požadavku investora.
uploads/demolice-nadrazi/IMG_3168.JPGuploads/demolice-nadrazi/IMG_3358.JPGuploads/demolice-nadrazi/IMG_3361.JPG
2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective