Síla mění prostor

Vybrané reference

Povodí labe, s.p.

Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosu, oprava dlažeb, ř. km 0,00 - 4,00

2018

Projekt Černilovský potok, Rusek-Skalice, odstranění nánosů a oprava dlažeb, ř. km. 0,000-4,000, zahrnoval několik etap, které byly realizovány v letech 2017-2018. V rámci realizace bylo provedeno odtěžení 7 415 m3 sedimentu z vodního toku s uložením na skládku. Dále byla provedena oprava dlažby v celkové ploše 2 860 m2 včetně provedení opravy břehových nátrží kamennou rovnaninou o objemu 77 m3. Stavba byla provedena řádně a odborně dle technologických postupů a potřebné techniky ve vlastnictví společnosti PB SCOM s.r.o.
uploads/cernilovskypotok-foto/DSC_0052_1.JPGuploads/cernilovskypotok-foto/DSC_0370.JPGuploads/cernilovskypotok-foto/cernilovsky-potok.jpg
2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective