Síla mění prostor

služby

Vodohospodářské stavby

 • Úprava vodních toků
 • Čištění koryt řek
 • Revitalizace rybníků
 • Výstavba jezů a vodních toků
 • Těžba nánosů z řek a rybníků

Významné reference

 • Firesta

  11104720 / Přerov . Vyčištění dna řeky Bečvy
 • Povodí Moravy, s.p.

  Troubka, Zářičí - těžba nánosu, zkapacitnění toku
 • Město Říčany

  Odbahnění rybníka Marvánek
 • Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Olomouc

  Úprava koryta Vojnické stružky v k.ú. Odrlice
2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective