Síla mění prostor

služby

  Zemní práce

 • Kompletní přípravy území
 • Terénní úpravy
 • Hutnění
 • Svahování násypu
 • Výkopové práce
 • Rekultivace území, skrývkové práce
 • Stabilizace zemin

Významné reference

 • EUROVIA CS, a.s.

  Rychlostní cesta R1, Selenec - Beladice úsek v km 7,1 - 10,8
 • Metrostav, a.s.

  R48 Rychvaltice - Frýdek Místek (skrývka ornice)
 • Strabag, a.s.

  Zemní práce pro AQUAPARK Olomouc
2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective