PB SCOM s.r.o.

Síla mˇení prostor

Naše společnost PB SCOM s.r.o. jako generální dodavatel staveb provádí speciální demoliční práce, dopravní stavby, inženýrské stavby, vodní a ekologické stavby. To vše díky zkušenému týmu odborníků.

Disponujeme vysoce moderním parkem stavebních strojů. Tyto stroje jsou také vybaveny řídícími laserovými a ultrazvukovými systémy, včetně přídavných zařízení, které napomáhají k větší efektivitě a kvalitě naší práce.

26 920
let na trhu dokončených projektů
94 55
stálých zaměstnanců pracovních strojů

Služby

Speciální demoliční práce

Provádíme speciální demoliční práce od projektu až po realizaci

Práce ve výškách

Veškeré práce ve výškách jsou pováděny vysoce kvalifikovanými pracovníky

Likvidace a demontáž

Likvidace a demontáž hal, různých typů kontrukcí, sil, zásobníků, lisů, potrubí

Dopravní stavby

Výstavba dálnic, silnic, parkovacích ploch, cyklostezek, lesních cest, zpevněných ploch

Zemní práce

Kompletní příprava území, terénní úpravy, hutnění, svahování násypu, výkopové práce, rekultivace území, skrývkové práce

Vodohospodářské stavby

Úprava vodních toků, čištění koryt řek, revitalizace rybníků, výstavba jezů, těžba nánosu a zpevnění břehů

Ekologické stavby

Rekultivace skládek komunálního odpadu a provádění sanací starých skládkových zátěží

Nakládání s odpady

Kompletní služby v oblasti nakládání s odpady od návrhu plánu odpadového hospodářsví, až po ekologickou likvidaci

Likvidace nebezpečných odpadů

Odborná likvidace nebezpečných odpadů proškoleným personálem

Poradenská a konzultační činnost

Vypracování realizační dokumentace a demoličního výměru včetně inženýrské činnosti a následné realizace samotného projektu

Autodoprava

Přeprava zemin, štěrku a jiných materiálů, přeprava těžké mechanizace, podvalník na přepravu strojů a kontejnerová doprava s drapákem

Sportovní a víceúčelová hřiště

Výstavba, rekonstrukce a údržbu víceúčelových hřišť a sportovních areálů od vytvoření projektové dokumentace až po realizaci

Vybrané reference

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective