pbscom
dopravní stavby
inženýrské stavby
vodní stavby
ekologické stavby
speciální demolice

Fatra Napajedla – demolice stavebních objektů - probíhá

Obec Lázně Bělohrad – odstranění stavby č.p. 28. Zahájení pravděpodobně leden 2018 !!

Odstranění sedimentu - vodní nádrž Smolenská – zahájení v tomto týdnu

Obec Žinkovy – demolice pavilonu C v domově klidného stáří – ve středu předáváme.

Obec Ochoz – demolice bývalého pionýrského tábora – právě dokončeno.

Odstranění podzemních objektů SPZ Triangle pro Krajský Úřad Ústeckého Kraje - probíhá

Výstavba silnice 1/34 Roušany – Pohled – pro Geosan Group – dokončeno cca před 1 měsícem

Bourací a výkopové práce na silnici 1/59 Ostrava – Radvanice, most ev.č. 59-002 – pro Euroviu - probíhá

LC Bílá Desná pro lesy ČR - probíhá

LC Ovčí Hora pro lesy ČR – právě dokončeno

LC Bremsberkova pro lesy ČR - probíhá

Obec Kašava – stavební úpravy ploch před hasičskou zbrojnicí - probíhá

LC Černá Skalka pro lesy ČR - probíhá

Třinecké Železárny – likvidace rozvodny generátory – dokončeno v červenci

OHL ŽS – Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích - probíhá

ZOO Dvůr Králové – demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem – dokončeno v červnu

Rios spol s.r.o. – Oprava betonových ploch, stěn a valů skladového hospodářství provozu Benzol v areálu Deza Valašské Meziříčí. Dokončeno nyní v září.