Služby

Ekologické stavby

Provádíme

Rekultivace skládek komunálního odpadu

Provádění sanací starých skládkových zátěží

Významné reference

Město Javorník
Rozšíření a rekultivace skládky S-003 Javorník

Precheza a.s.
Odstranění kontaminovaných odpadů včetně manipulace a uložení na řízenou skládku

PSS, s.r.o.
Rekultivace skládky Žeravice

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective