Služby

Nakládání s odpady

Provádíme

Kompletní služby v oblasti nakládání s odpady

Zajištění služby v oblasti likvidace odpadů

Návrh plánu odpadového hospodářství

Likvidace odpadů

Předcházení vzniku odpadu drcením, tříděním

Vedení odpadové evidence odpadů

Vzorkování odpadů

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective