Služby

Likvidace nebezpečných odpadů

Provádíme

Konzultace a poradenství v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Komunikace s příslušnými úřady, místně příslušnou hygienickou stanicí, projednání opatření a technologického postupu

Demontáž a likvidace odborně proškoleným a zkušeným personálem

Měření prostředí a vypracování závěrečné zprávy

Významné reference

Armádní servisní, příspěvková organizace
Vytvoření kontrolovaného pásma a podtlaku pro práci s azbestem včetně odborné demontáže a likvidace nebezpečných odpadů

Město Neratovice
Vytvoření kontrolovaného pásma a podtlaku pro práci s azbestem včetně odborné demontáže a likvidace nebezpečných odpadů

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Likvidace nebezpečných odpadů v podtlakovém pásmu včetně likvidace odpadu, měření ovzduší zaměřené na koncentraci azbestových vláken

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective