Služby

Zemní práce

Provádíme

Kompletní přípravy území

Terénní úpravy

Hutnění

Svahování násypu

Výkopové práce

Rekultivace území, skrývkové práce

Stabilizace zemin

Významné reference

EUROVIA CS, a.s.
Rychlostní cesta R1, Selenec - Beladice úsek v km 7,1 - 10,8

Metrostav, a.s.
R48 Rychvaltice - Frýdek Místek (skrývka ornice)

Strabag, a.s.
Zemní práce pro AQUAPARK Olomouc

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective