Služby

Vodohospodářské stavby

Provádíme

Úprava vodních toků

Čištění koryt řek

Revitalizace rybníků

Výstavba jezů a vodních toků

Těžba nánosů z řek a rybníků

Významné reference

Povodí Moravy s.p.
VN Hrabišín – rekonstrukce a odbahnění

Povodí Moravy, s.p.
Troubka, Zářičí - těžba nánosu, zkapacitnění toku

Město Říčany
Odbahnění rybníka Marvánek

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Olomouc
Úprava koryta Vojnické stružky v k.ú. Odrlice

2018 © PB SCOM s.r.o. | Made by BePerspective